Fotowoltaika

Zasada działania elektrowni słonecznej:

Panele fotowoltaiczne – to właśnie w nich, energia promieniowania słonecznego jest zamieniana na energię elektryczną. Panele produkują prąd stały, który następnie kierowany jest do falownika.

Falownik – inaczej inwerter. Energia elektryczna wytworzona przez panele fotowoltaiczne trafia do falownika, który zamienia prąd stały na prąd zmienny – dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach.

Wytworzony w ten sposób prąd możemy zużywać na własne potrzeby, zasilając wszystkie urządzenia elektryczne w budynku. Nadwyżka energii zostanie wprowadzona do sieci Zakładu Energetycznego, tam zostanie przechowana jak w akumulatorze, aby mogła zostać pobrana, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności inwestowania w drogie akumulatory - ich rolę pełni w tej chwili sieć lokalnego Operatora Energetycznego, który jest zobowiązany do przyjęcia i „przechowania” naszej energii.

przekrój ilustrujący działanie paneli

Najważniejsze zalety instalacji fotowoltaicznej:

ikona z młotkiem sędziowskim - symbolem ustanowionego prawa

Od 01.01.2016 zgodnie z ustawą wszedł w życie net-metering. Jest to system dzięki, któremu sieć dystrybucyjna jest traktowana jako akumulator. W przypadku, gdy nasza elektrownia produkuje więcej energii, niż zużywa w danym momencie budynek, nadwyżka ta kierowana jest do sieci i może zostać odebrana, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozliczenia z zakładem energetycznym odbywają się w okresach półrocznych. Jeżeli bilans wykazuje, że zużyliśmy tyle energii ile pobraliśmy - koszt energii elektrycznej wyniesie 0 zł. Bilans może być również dodatni – więcej energii wyprodukowanej niż pobranej. W takim przypadku nadwyżka wprowadzona do sieci może zostać wykorzystana w ciągu 365 dni.